Sąlygos ir taisyklės

Sąlygos ir taisyklės

  1.       Bendrosios nuostatos

Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pardavėjo (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje www.argoakis.lt (toliau – Parduotuvė).

1.1.            www.argo.lt – internetiniame tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.

1.2.            Pardavėjas – Lietuvos Respublikoje įsteigta ir pagal šios šalies įstatymus veikianti UAB „Argo akis“, juridinio asmens kodas  124945673, buveinės adresas Sidaronių g. 141, Vilnius LT-06234, Lietuva, klientų aptarnavimo elektroninio pašto adresas info@argo.lt, adresas internete www.argo.lt. Tel 860683812

1.3.            Pirkėjas – juridinis asmuo, įsigijęs prekių elektroninėje parduotuvėje www.argo.lt.

Pirkėjui suteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą tik susipažinus su šiomis Taisyklėmis.

Laikoma, jog Pirkėjas susipažino su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas atitinkamą žymę užsakymo metu. Tuo pačiu Pirkėjas sutinka, kad pažymėjus sutikimą pirmojo užsakymo metu, kitų pirkimų metu sutikimas būtų pažymėtas automatiškai.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis.

Pardavėjas turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

 

2. Privatumo politika

Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių iš Parduotuvės, turi užsiregistruoti, įvesdamas savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. 

Pardavėjas patvirtina, jog registracija nesuteikia jam teisės siųsti Pirkėjui informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. 

Pirkėjui pageidaujant gauti informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė tokius pranešimus užsisakyti, taip pat sudaroma galimybė bet kada tokių pranešimų atsisakyti.

Pirkėjui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Pirkėjo duomenys: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir elektroninis paštas, kiti pristatymui ar sąskaitos faktūros išrašymui būtini duomenys. 

Pardavėjas patvirtina, jog aukščiau paminėti duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo bei pristatymo ir sąskaitos faktūros išrašymo tikslais. 

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo verslo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ir vykdymu susijusias paslaugas, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus.

Pirkėjas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

 

3. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos 

Pirkėjas, apsilankęs Parduotuvėje, pasirenka jam tinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių užsakymas.

Pirkėjas, užsakydamas prekes, suveda vardą, pavardę, el. pašto adresą, slaptažodį.

Po to Pirkėjas pasirenka vieną iš galimų atsiskaitymo ir prekių pristatymo būdų. 

Pirkėjas nurodo ir patvirtina laiką, kuriuo jis pats arba jo atstovas sutinka būti užsakyme nurodytu adresu, kad galėtų priimti pristatytas prekes.

Pirkėjui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia jam elektroninį laišką apie gautą užsakymą. 
Laikoma, kad Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir sutinka su Parduotuvės Taisyklėmis ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
Susitarimas pagal Taisykles pirkimo metu sudaromas ir vykdomas lietuvių arba anglų kalba.

 

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą ir įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą. 

 

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas. 

Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti ar net sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuvės paslaugomis.

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus, pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.

 

6. Parduotuvės prekės ir jų kainos 

Prekių kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos eurais, į kainas yra įskaičiuotas 21 (dvidešimt vieno) proc. PVM mokestis.

 

7. Apmokėjimo tvarka ir terminai

Pirkėjas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje užsakymo metu nurodomu būdų: el. bankininkyste („Paysera“), banko pavedimu (El. paštu siunčiama išankstinė sąskaita faktūra), atsiskaitoma grynaisiais/ kortele atsiimant prekes iš urjerio, mokama kreditu (sutartiniams pirkėjams).

Pirkėjas, pasirinkęs vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, turėtų nedelsti su atsiskaitymu už užsakytas prekes, nes atsiskaitymo terminai yra tiesiogiai susiję su užsakymo įvykdymo terminais. Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.

Bankinio Pirkėjo pavedimo, Pardavėjas, išsiuntęs sąskaitą faktūrą, laukia 2 (dvi) paras.

 

8. Užsakymo įvykdymas ir prekių pristatymas 

Apie užsakymo vykdymo eigą Pirkėjas informuojamas el. paštu.

Prekės Pirkėjui pristatomos užsakymo pateikimo metu pasirinktu būdu.

Jei užsakymo suma yra mažesnė nei 30 (trisdešimt) EUR, taikomas 3 (trijų) EUR pristatymo mokestis. Siuntos pristatymui į Kuršių Neriją taikomas papildomas 40 EUR mokestis.

Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis ne Lietuvoje skaičiuojamas pagal prekių svorį ir pristatymo vietą. Mokestis yra automatiškai paskaičiuojamas vykdant užsakymą ir yra matomas prieš galutinai patvirtinant užsakymą.

 

9. Prekių grąžinimas, keitimas 

Pardavėjas suteikia 100 proc. grąžinimo garantiją. Jeigu Pirkėjo užsakytos prekės jam netinka arba nepatinka, jis gali per 7 (septynias) darbo dienas jas grąžinti, o Pardavėjas įsipareigoja priimti prekes atgal ir grąžinti sumokėtus pinigus. Prekių keitimas arba grąžinimas atliekamas Pirkėjo sąskaita, gavus Pirkėjo prašymą, kuriame turi būti nurodoma, kas grąžinama ar keičiama, užsakymo numeris, grąžinimo arba keitimo priežastis. 

Pirkėjas, gavęs prekių siuntą ir pastebėjęs siuntoje esančių prekių išorinį pažeidimą (įlaužimą (-us), įlenkimą (-us), įbrėžimą (-us) ar pan.), turi teisę siuntoje esančių prekių nepriimti ir privalo apie tai informuoti Pardavėją.   

Tuo atveju, jei prekės, pagamintos pagal individualų užsakymą yra kokybiškos, jos atgal nepriimamos, pinigai negrąžinami. 

Pardavėjas įsipareigoja pakeisti brokuotas prekes per įmanomai trumpiausią laiką. Jei brokuotų prekių pakeisti neįmanoma, tuomet Pardavėjas arba grąžina Pirkėjui pinigus, arba pakeičia prekes analogiškomis.

Jei Pirkėjui pristatytos prekės neatitinka užsakymo parametrų, Pirkėjas rašo pretenziją Pardavėjui, kuris, susipažinęs su pretenzija, deda visas įmanomas pastangas išspręsti nesutarimus derybų būdu. Jei susitarti nepavyksta, toliau ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos  Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

10. Prekių – korekcinių akinių – naudojimo instrukcija 

Prekės yra pagal užsakymą gaminami akiniai, kurie yra priskiriami medicinos prietaisams.

Akiniai, pagaminti pagal užsakymą, turi būti naudojami tik pagal paskirtį, skirti nešioti tik tam asmeniui, pagal kurio receptą buvo pagaminti. Korekciniai akiniai negali būti naudojami kaip akių apsaugos priemonė, jie netinka darbui su staklėmis ar kenksmingomis, cheminėmis medžiagomis.

Akinius reikia saugoti nuo karščio, nepalikti jų vasarą automobilyje, pirtyje ir pan. Staigūs temperatūros svyravimai gali pakenkti akinių lęšiams ar rėmeliams.

Akinius užsidėti ir nusiimti reikia tik abejomis rankomis laikant už kojelių. Tai apsaugo akinių rėmelius nuo deformacijos.

Nenešiojamus akinius reiktų laikyti kietame, uždarame dėkle.

Akiniai į dėklą dedami lęšiais į viršų, kad nesiliestų prie kietų daiktų. 

Akiniai valomi akinių valymui skirtomis priemonėmis: servetėlėmis, valikliais.

Rekomenduojama periodiškai patikrinti, ar teisinga akinių forma ir nešiojimo padėtis. 

Taisyti akinių patiems nepatartina.

 

11. Informacijos siuntimas 

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjui registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui gali siųsti paprastu paštu adresu: Vilkpėdės g. 22, 03151 Vilnius, Lietuva arba el. paštu:info@argo.lt

 

12. Slapukai 

Norėdamas palengvinti Pirkėjo darbą (pavyzdžiui, pildant formas) ir įvertinti lankytojų srautą Parduotuvėje, Pardavėjas naudoja slapukus (angl. cookies). 

Pirkėjas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus išsaugoti failai, siunčiami iš interneto serverio į jo kompiuterį. Šie failai reikalingi sėkmingam naršymui po parduotuvę ir tai yra įprastas technologinis sprendimas dirbant bet kurio tipo interneto naršyklėmis.

Parduotuvė patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Pirkėjų asmeninių duomenų apsaugai.

Jokie duomenys, surinkti slapukų pagalba, nėra saugomi. 

Pirkėjas savo interneto naršyklėje gali nustatyti, kad kompiuteris automatiškai blokuotų slapukus arba jį įspėtų, kai svetainė naudoja slapukus. Tačiau užblokavus slapukus, tam tikros funkcijos Parduotuvėje gali neveikti. 

 

13. Baigiamosios nuostatos 

Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami kontaktų puslapyje nurodytais rekvizitais arba specialiose tam skirtose formose.

Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.